Få 3 gratis håndværker tilbud

2018-03-28

En undtagelse er et omfattende materiale om kornhandelen 1761/1762, som Rentekammeret under indtryk af den tilbud truende militærkonflikt med Rusland indsamlede i februar og marts 1762 for at danne sig et overblik over forsyningssituationen i kongeriget og lægge overflødigt korn under kongeligt beslag. Kammeret lod alle proprietærer, præster og købmænd udspørge om deres kornbeholdning og afsluttede eller indgåede tilbud salgs- eller købsaftaler og sendte efterfølgende fogederne - byfogeder, herredsfogeder og birkedommere - ud for at inspicere forholdene. 

Der er bevaret indberetninger fra 896 sogne med oplysninger fra 1.855 aktører (608 godser, 559 købmænd, 643 præster, 35 skippere og 10 "andre"). I alt er der oplysninger om 2.165 kornhandelstransaktioner. Den samlede tilbud oplyste omsætning fordeler sig på 185.162 tdr. korn opgivet som enten købt eller solgt og 32.397 tdr. opgivet som reserveret til forbrug. På den ene side er materialet næsten bedre, end man kan forlange. Aktørernes interesse i at dølge deres kornbeholdninger blev søgt imødegået med fogedernes inspektion. 

Få 3 gratis tilbud

Sælgers og købers modsatrettede tendenser til enten at overdrive eller underdrive for at skabe et tilforladeligt indtryk af en mindre tilbud kornbeholdning kan til en vis grad opløses ved at uddrage et gennemsnit af begge parters oplysninger. På den anden side var Rentekammeret kun interesseret i rug og havre, og områder som Lolland-Falster, hvor disse tilbud afgrøder spillede en mindre rolle, er derfor utilstrækkeligt dækket. Materialet fra 1761/1762 er perspektiveret med tal for kornudførselen fra de enkelte toldsteder. Af de købstæder, der fik en oplandsradius, fik de 12 af de 16 ikke-stiftsbver således to mil. 

Da man i 1681 indførte læbælter til at beskytte købstæderne mod kroernes ølbrygning, valgte man også to tilbud mil. Et større antal sogne i den vestlige del af Limfjorden, i Midt- og Vestjylland og et mindre antal i Vestsjælland og på Djursland var ikke bundet til at handle i nogen bestemt købstad (de hvide sogne). Et endnu større antal sogne var henlagt til to eller flere købstæder, først og fremmest i de tættest urbaniserede områder langs den jyske østkyst, det vestlige Fyn og i et centralt og østligt tilbud bælte ned gennem Sjælland, Lolland og Falster (de grå sogne). Et mindretal af sogne er ligefrem vurderet til at have været underlagt så omstridte og omskiftelige torvetvangsbestemmelser, at deres tilbud status ikke kan fastlægges. 

© 2016 Erik Olsen, Østerbrogade 4, 2100 København Ø, Danmark
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang