Billig advokat Hillerød - Få 3 gratis tilbud

2018-06-28

Benyt vores 100% gratis advokat tjeneste Advokat-tilbud.dk nu og spar her 29 procent. Find lynhurtigt veletablerede advokatfirmaer her på udbudssiden Advokat-tilbud.dk. Udfyld formularen på cirka 7 min og modtag 2-3 solide tilbud fra effektive advokatkontorer.

God og billig advokat i Hillerød

Betal ikke for meget for advokathjælp i Hillerød - Anvend i stedet os. Bestil en advokat, der har lyst til at ordne sagen her på hjemmesiden. Sommetider er man ikke motiveret til at klare en sag om hustrubidrag selv - Få i stedet 3 skarpe pristilbud.

Ægteskab indgås normalt med henblik på et fremtidigt samliv. Det er imidlertid ikke et krav, hvis parterne er enige om andet. l tilfælde af uenighed derom kan der siges at være en form for samlivspligt, idet samlivsophævelse vil kunne begrunde skilsmisse. På det personlige plan er der for så vidt ikke særlige positive tilbud på advokat forpligtelser knyttet til ægteskabet; nærmest kommer formentlig lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven - lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012) § l, der foreskriver, at: Mand og hustru skal være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens tarv. 

Beskriv din advokatopgave i opgaveskemaet på bare 7 minutter nu. Vi opsporer udelukkende tilbud hos topmotiverede advokatfirmaer, og du er dermed garanteret seriøst advokatarbejde hver gang. Reelle og prekvalificerede advokatkontorer gør sig klar til opgaven.

Ægteskab indgås normalt med henblik på et fremtidigt samliv. Det er imidlertid ikke et krav, hvis parterne er enige om andet. l tilfælde af uenighed derom kan der siges at være en form for samlivspligt, idet samlivsophævelse vil kunne begrunde skilsmisse. På det personlige plan er der for så vidt ikke særlige positive tilbud på advokat forpligtelser knyttet til ægteskabet; nærmest kommer formentlig lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven - lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012) § l, der foreskriver, at: Mand og hustru skal være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens tarv. 

Få gratis 3 advokat tilbud

Bestemmelsen er imidlertid ikke sanktioneret. Den manglende varetagelse af familiens tarv fra en af parterne vil ikke være en misligholdelse, der umiddelbart kan medføre ophævelse af ægteskabet. Noget andet er, at uoverensstemmelser vedr advokat tilbud kan umuliggøre et fornuftigt samliv, således at der kan opnås separation, hvilket senere kan føre til skilsmisse. Derimod er der knyttet negative forpligtelser til ægteskabet, altså undladelsesforpligtelser. Her kan særlig nævnes forpligtelsen til at afholde sig fra seksuelt samkvem med andre end ægtefællen. 

Utroskab, som er den nutidige betegnelse for sådant samkvem med andre end ægtefællen, har en lang tradition for sig som kvalificeret skilsmissegrund; en adgang til skilsmisse uden forudgående separation. På det økonomiske område har ægteskabet betydning. Med ægteskabet opstår en gensidig forsørgelsespligt. Efter Retsvirkningsloven gælder det under samlivet i forholdet mellem parterne fremtidsfuldmagt, jævnfør §§ 2-5, og efter en samlivsophævelse §§ 6 og 7. Kan ægtefællerne ikke selv blive enige om opfyldelse af underholdsforpligtelsen, kan statsforvaltningen fastsætte pengebidrag, jævnfør Retsvirkningsloven §§ 7-9. 

Forholdet mellem ægtefællerne 

Ægtefællerne har også pligt til at give hinanden de oplysninger om økonomiske forhold, der er nødvendigt for at vurdere deres evne til opfyldelse af underholdspligten, jævnfør § 10. indirekte rækker oplysningspligten videre, idet ægtefællen også har ret til at blive gjort bekendt med den andens selvangivelse. Denne gensidige underholdspligt gælder ikke alene i forholdet mellem ægtefællerne. Også i forhold til det offentlige er parterne forpligtede til at forsørge hinanden

Lov om aktiv socialpolitik foreskriver i § l, stk. 2, at: Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i stand til at klare sig selv. Modtageren og ægtefællen skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder ved at tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

© 2016 Erik Olsen, Østerbrogade 4, 2100 København Ø, Danmark
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang